Forsiden Vi avspeiler Cosinus Virkningsgrad som gjennomgående

Dampgenerator Leveres med Plexiglass Kapsling Kapsling har LED Spot i tak og Bevegelsesføler.Ved bevegelse går LED Lys og Signallys på Og slukker 1 minutt etter siste bevegelse.Denne funksjonen gjør det enkelt ved Teknisk Inspeksjon med temporær belysning avdekkes eventuelle avvik raskt.

3 D design Tankene er i forhold Diameter tank gir 2 X Lengde på Con Lengde på Con gir 2x Lengde på Sylinder

Kapslinger Vi leverer kapslinger i Laminert skuddsikkert glass Dette letter inspeksjoner og er ikke kostnadsdrivende.

Generator kan også leveres i skap av Aluminium eller  ASI 316. vi anbefaler Laminert glass.

Sytem for Optimering av Luftmengde Spare Kostander Gi Riktig balanse

Elect

Thomsen Steamgenerator& Humidifier Maintenencefree

System for Wash pipe lines free for Humus Iron Copper Lime

Trekantet Firkantet Runde Tanker for lagring og dosering PÅ ONE LEG TECHNOLOGY

Vi benytter One Leg Technology  våre tanksystemer .

Vi leverer tanker Trekantet Firkantet Runde for å Optimal plassutnyttelse i produksjonslokale-

Dette gir Optimal Utnyttelse av plass Nøyaktig Nivåkontroll målt med Thomsen Doubel ended Loadcell 

Thomsen Equipments & CF

Thomsen Equipmens & Evionas Utvikler Automasjonsystemer , Tanker og Siloer på Ett Bens Teknologi.

Tankene er modulerbare og har 10 forskjellige applikasjoner,

Vann vaskesystem fritt for Humus Kalk Kobber Jern.

Akkumulatotanker Ekspansjonstanker med % Glykolfylling.

Bassengstyring Komplett med ilførsel av klortablette.

No Break system for trykkluft Ved bortfall av trykkluft kjører anlegget en viss tid på innhold i tank.

Dosering av kjemikalier 

Dosering av faste stoffer

Vi designer og leverer Kombivekter Storsekkvekter og Pallevekter.

Vi leverer Weigh In Motion systemer hvor seksjon av transportbånd veier produkter på samlebånder.

Vi utvikler og leverer automasjons systemer og kalibrerings systemer som benytter Powebank for mobiltelefon til å kjøre systemene.

Vi leverer automatikksystemer komplett med skap.

Styrings systemene baser seg på Kunstig inteligens Dette for en Optimal regulering uten avvik.

Vi leverer motorstryringer med kontaktløse Thyristorsystemer. 

Vår virksomhet omfatter alltid Cosinus Technology.

Cosinus Technology er systemer vi benytter for at ved å tilføre en ressurs på 100 skal ha så nær 95 som mulig.

Utstyr  blir Optimalisert for å være best mulig egnet til formålet det skal betjene.

Eksisterende systemer kan lett evalueres og tilpasses dagens behov og gi en optimal ressurs.

Vi desgner og produsere systemene ved nye installasjoner.

På eksisterende installasjoner kan vi analysere og utvikle eksisterende systemer slik at disse kan f eks øke produksjonen på eksisterende produksjonslinjer.

Vi benytter kontaktløse koblinger i størst mulig grad.

Vi benytter Controllere med kunstig inteligens.

 

DAMPBEFUKTERE

Vi designer og produserer vedlikeholdsfrie Dampbefuktere som blir benyttet i Industri og på sykehus.

Systemen e basert på meget høy nøyaktighet 1% Systemet fyller eksentrisk og skyller ut Humus Kalk jern og Kobber .Befukteren holder seg 100% ren 

Våre tanker og Veiesystemer er plassert på våre design Gyrolfot

Bildet viser vår Gyrofot som danner bunnkobling i tankene våe Den beyttes også i ande applikasjoner

Tilkobling til Gyrofot Gir en overlegen måling og regulering

Vi har utviklet Gyrofot som gir tank systemet og ellers Vekter fleksibelt fundament som tilpasser seg uten brytninger.

Viser sykloneffekten som feller Humus Kalk jern Kobber Ventil 1 og 2 skyller tank hver dag og holder tank 100% ren.

Designet av våre tanker er kon bunn 70,6 grader På Væske fyller vi eksentrisk og oppnår en malstrøm i tanken .På Dampbefukter systemer  og systemer for vasking av varmvann for Humus Jern Kobber Kalk er tanken utstyrt med 2 ventiler i bunn Nr 1 ved tanken er åpen nr 2 stengt En gang pr døgn stenger nr 1 og nr 2 åpner Humus Kalk etc blir skylt ut Tanken blir ren og vannet fritt for Humus Kalk Jern Kobber.

Tankene står på ett ben På vår designede Gyofot som er flekibel i alle etninge Tanken er festet i toppen av tre ben Dette gir fleksibilitet oppe .Tanken er fleksibel i alle retninger og har ikke mekaniske hinder dette gjør at vi på en veiesenseor veier 1 mm nøyakighet i tankvolum.

Tanker og de fleste av våre veiesystemer blir veid på spesialsensorer som er singel point eller doubel ended. Dette gir en dobbel innfesting for den optimale målingen.

Dampbefuktere benyttet på sykehus Disse gir en vedlikeholdsfri drift og en reguleringsnøyaktighet på 1%

Kaftig Malstrøm feller partikler og sende de til bunn av Kon for å bli vasket ut

Tank operer Grains Faste stoffer

Tankene blir benyttet som NO BREAK UPS i systemer med trykkluft i punkter på anlegget hvor det ikke ønskes driftsavbrudd og ikke har egen kompressor kan denne benyttes Det gir en stor sikkerhet .

Bildet viser tilkobling i bunn og topp Helt fleksibel kobling

Vekt er i possisjon 1 ned klaffet Vekt for Storsekk og annet vekt i possisjon 2 er Veieplate opp og festet og vekt kan benyttes som pallevekt hvor pall kjøres mellom gaflene

Veiesystemene er vedlikeholdsfrie med Gyofot Og skeddersydde mht mål og kapasitet

Systemet stye pumper mm Via kontaktløse utganger Systemet veies på aluminium euopall med intgegrerte veiesensoe doubel ended

Vi leverer Weigh In Motion Systemer De monteres på fabrikk eller ettermonteres på veksted.Vi benytter veiing av hele konstruksjon Noen ganger måler vi nivå i saltløsnings tankene Vi får da Brukt Løsning Brukt Tørrstoff Og type produkt

Weigh In Motion Modul på Transportbånd

Akkumulator tank Kan sjekke nivå i liter nøyaktig og kan måle væske høyde å gi Spesifik vekt

Dette er en omformer med høy fleksibilitet og kapasiet.

The Ordinary Powerbank id Modified By Thomsen to trensfer 5 Volt to 24VDC 2 amp

Veiesystem med vekt som veiier hver aksel og totalevktenEt meget nøyaktig og prisgunstig system